JAN
wo 15 jan / 14.00 uur / €8,50
Rubico lezing
Bestel tickets

Oog in oog met de filosoof - Filosofenportretten in de Oudheid
Filosofie Lezing  

wo 15 jan / 14.00 uur / €8.5
Rubico lezing Bestel tickets
Filosofen uit de Griekse en Romeinse Oudheid staan vaak afgebeeld in de handboeken over de geschiedenis van de filosofie. Hoe komt men eigenlijk aan deze portretten?

En geven ze de filosofen weer zoals ze er daadwerkelijk uitzagen? In de lezing wordt in chronologische volgorde naar deze portretten gekeken. Aan de soort baard was te zien uit welke filosofische school de afgebeelde persoon afkomstig was. Was het een Stoïcijn, een Epicurist of

misschien wel een Cynicus? Baarden blijken onverwacht belangrijk. De lezing kan zonder filosofische voorkennis gevolgd worden, maar is voor mensen die er al iets van afweten misschien nog interessanter.
Spreekster is classica en archeologe Gemma Jansen.

Aanmelden vóór 10 januari.
Voor meer informatie en reservering bel met 'Rubico - Filosofie en Cultuur', tel. 043 - 3631331, of kijk op de website www.rubico.nu />