Stichting Cultuurhuis Heerlen zoekt bestuursleden m/v

 

Cultuurhuis Heerlen is hét centrum voor amateurpodiumkunsten in Heerlen en omgeving. Beoefenaren van o.a. theater, muziek, en dans vinden er een inspirerend podium. Niet alleen voor jong talent of bekend artiest staan de deuren van Cultuurhuis Heerlen wagenwijd open, ook biedt het monumentale en inmiddels honderdjarige gebouw een gewaardeerde ontmoetingsplek voor sociaalmaatschappelijke wijkactiviteiten en zijn tal van organisaties er frequent te gast voor vergaderingen en presentaties.

In het pand aan de Sittarderweg in Heerlen zijn een grote theaterzaal, foyer, theatercafé en een drietal multifunctionele zalen ondergebracht. De personele bezetting bestaat uit acht professionele krachten, aangevuld met vrijwilligers.

Het Ambitidocument 2022-2024 is richtinggevend voor de huidige en toekomstige koers. Het stichtingbestuur dient er daarbij op toe te zien dat kwaliteit en continuïteit op cultureel, financieel en organisatorisch gebied op basis van het plan gewaarborgd worden. Het stichtingbestuur vervult eveneens de rol van werkgever maar opereert daarbij op gepaste afstand. Bestuursfuncties bij Cultuurhuis Heerlen zijn onbezoldigde functies.  

Het stichtingsbestuur bestaat uit een collegiaal team van vrijwilligers dat collectief beslissingen neemt op basis van inzicht en beleid en onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het huidige bestuur zoekt ter completering nog twee enthousiaste bestuursleden

 

Van een lid van het bestuur wordt verwacht dat hij/zij:

-affiniteit heeft met cultuur en de culturele podia in Zuid-Limburg;

-onafhankelijk en integer kan opereren;

-openstaat voor dialoog met belanghebbenden intern en extern;

-afstand kan bewaren van operationele zaken;

-openstaat voor verandering en innovatie;

-beschikbaar is voor regulier maandelijks (bestuurs-)overleg en tussentijdse incidentele inzet op basis van onderlinge afspraken.

 

Heeft u belangstelling voor de functie van bestuurslid en herkent u zich in in onderstaande verwachtingen, dan wordt u van harte uitgenodigd vóór 1 februari 2024 te reageren middels motivatiebrief en cv op het volgende mailadres: bestuur@cultuurhuisheerlen.nl

 

Wanneer u nog inhoudelijke vragen heeft, dan kunt u deze eveneens via het genoemde mailadres kenbaar maken.