Vrienden van Cultuurhuis Heerlen’

Met een bijdrage van €19,50 per jaar (meer mag natuurlijk ook!), helpt u het Cultuurhuis Heerlen in stand te houden. Zodat wij ook in de toekomst een divers cultureel programma kunnen blijven presenteren. Als dank ontvangen onze ‘vrienden van Cultuurhuis Heerlen’ een digitale nieuwsbrief met tips en kortingsacties én wordt uw naam op ons ‘Vrienden van’ bord geplaatst. 

Wilt u graag vriend worden van Cultuurhuis Heerlen? Gelieve het bedrag over te maken naar rekeningnummer: NL77 RABO 0106 5511 32 t.n.v. Stichting Cultuurhuis Heerlen, o.v.v. uw naam, telefoonnummer en e-mailadres waarbij u @ vervangt door 'at'.

Het staat U natuurlijk ten alle tijden vrij uw vriendschap abonnement op te zeggen.

Wel vrienden, maar geen naamsvermelding of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op via info@cultuurhuisheerlen.nl of 045-561 21 21

Namens team Cultuurhuis Heerlen alvast hartelijk dank! 


Vrienden van Cultuurhuis Heerlen