SEP SEP 2018

Naar de Maan en terug
Lezing Filosofie  

Sinds Galilei (1564-1642) leven we in een heel andere wereld. Niet alleen het aardse behoort tot het fysische domein van ontstaan en vergaan, maar het hele universum! Bovendien is de Aarde niet het middelpunt van het universum en is dat universum veel groter dan we dachten. De nieuwe wereld biedt enorme mogelijkheden voor de mens. Reizen door de ruimte is werkelijkheid geworden met de ontwikkeling van de moderne ruimtevaart.

In de lezing blikken we terug op de eerste verkenningen van het dichtstbijzijnde hemellichaam, de Maan. In het eerste deel van de lezing wordt aandacht besteed aan de voorstelling die men zich honderd jaar geleden maakte van een reis naar de Maan in de literatuur en film. Het tweede deel gaat over de meer eigentijdse geschiedenis. Op 21 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de Maan. Wat was de ideologie achter het Apollo-project? Waarom stopte men? En waarom wil men nu weer terug naar de Maan en verder naar Mars?

Spreker is de filosoof Robert Kragting. Hij verzorgt al vele jaren cursussen Filosofie in Limburg. Zijn aanpak kenmerkt zich door toegankelijkheid.

Aanmelden liefst vóór 3 september 2018
Voor meer informatie en reservering bel met 'Rubico - Filosofie en Cultuur', tel. 043 - 3631331, of kijk op de website www.rubico.nu
SEP SEP 2018

Souvenirs uit Romeins Pozzuoli
Lezing Filosofie door Rubico - Filosofie en Cultuur  

De Golf van Napels kende een levendig Romeins toerisme. Naar dit prachtige landschap, de blauwe zee en vele eilanden vertrok de elite van Rome tijdens het reces van de senaat in de lente. Hier genoot men van de vele spa's en kuurbaden, en de met zorg geteelde vis en oesters. Puteoli (nu Pozzuoli) was de grote stad, de internationale haven van Rome waar alle luxe goederen binnenkwamen.

Acht verfijnde glazen flesjes, waarop men reeds lang het zicht op de haven van het oude Puteoli heeft herkend, vormen een uniek document van een bijzondere antieke stad. Verschillende afgebeelde gebouwen zijn van bijschriften voorzien: de haven, de amfitheaters, tempels en oesterkwekerijen. Uit de wens die op elk vaasje is gegraveerd, is te concluderen dat het souvenirs waren om mee te nemen voor geliefden thuis. In het verleden werden de flesjes vooral bestudeerd om de topografie van de stad te reconstrueren. Recent onderzoek legt vooral de
nadruk op de functie als souvenir. Wat moest de Romeinse toerist herinneren?

Spreekster is Gemma Jansen (classica en archeologe). Haar aanpak kenmerkt zich door toegankelijkheid.

Datum en tijd zondag 23 september 2018, 14.00-16.00 uur
Aanmelden liefst vóór 20 september 2018
Voor meer informatie en reservering bel met 'Rubico - Filosofie en Cultuur', tel. 043 - 3631331