Steunt u ons met een incidentele gift?

Naast de vriendenbijlage is het ook mogelijk om een zelf gekozen donatie/gift te doen aan Cultuurhuis Heerlen. Met uw gift maakt u mede mogelijk dat ons theater jong talent, nieuwe makers, enthousiaste amateurs en lokale muzikanten een podium kan (blijven) aanbieden. Zo houden we het uitoefenen en het beleven van cultuur samen mogelijk voor zoveel mogelijk mensen. 

Sponsoring

Gelukkig dragen heel wat instellingen, ondernemers en particulieren ons een warm hart toe. Jouw bijdrage wordt enorm gewaardeerd. In een persoonlijk gesprek leggen wij graag uit wat je van ons kunt verwachten, wanneer je als sponsor de naam van jouw/jullie bedrijf of organisatie aan het Cultuurhuis Heerlen verbindt.

Belastingvoordeel

Stichting Cultuurhuis Heerlen heeft een Culturele ANBI-status. Dit betekend dat een vriendschap of sponsoring vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting en je de gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Met een hele simpele reken module kun jij zien wat mogelijk het belastingvoordeel van jouw gift is, ga hiervoor naar https://www.anbigift.nl/cultuurhuisheerlen/

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor meer informatie hierover klik HIER of kunt u navraag doen bij jouw belastingadviseur.Nalatenschap

Wil je niet alleen nu wat kunnen betekenen voor de Heerlense cultuursector, maar ook wanneer jij dit zelf niet meer kunt? Denk dan eens na over een nalatenschap. Zo is het mogelijk om Cultuurhuis Heerlen op te nemen in jouw testament. Raadpleeg hiervoor je notaris. Wanneer je overweegt een bedrag na te laten aan Cultuurhuis Heerlen is het fijn om dit vooraf met ons te bespreken. Zo kunnen wij aangeven welke mogelijkheden wij vanuit Cultuurhuis Heerlen kunnen bieden. Zoals een algemene donatie of een donatie met een specifieke bestemming, zoals bijvoorbeeld een balletvloer of een evenement gericht op eenzame ouderen. 

Vragen of op zoek naar meer informatie? Neem gerust contact met ons op. 

Omdat Cultuurhuis Heerlen een culturele ANBI-status heeft is zij vrijgesteld van erfbelasting. Hierdoor komt uw erfenis geheel ten goede aan de door u gekozen bestemming.